fbpx
 
 
 
 
Telefon: +48 14 300 01 33 | Adres: Sufczyn 306, 32-852 Sufczyn biuro@naszmlyn.pl

Obowiązek informacyjny (RODO)

Administratorem danych osobowych jest Missterium Maciej Jewuła z siedzibą w Wojniczu („Administrator”):

 1. Przedstawicielem Administratora jest Maciej Jewuła
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności marketingowej, informowania klientów o promocjach, wydarzeniach i konkursach na podstawie Art. 6 ust 1 lit. f RODO / realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Odbiorcą danych osobowych będzie Serwis SMS Polska Sp. Z O. O. Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać dane/ych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazanie następuje w związku z art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO; Wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania] a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (OPCJONALNIE – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
  3. wniesienia skargi do PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu poprawnego świadczenia usługi [ przykład: poinformowania klienta o koncercie lub promocji mającej miejsce w lokalu prowadzonym przez firmę Misterium.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być /będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, [w tym poprzez profilowanie]. Proces ten będzie polegał na ocenie przydatności potencjalnej informacji, wskutek czego możemy dostarczyć odpowiednie powiadomienie lub informację.
 9. Dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu].Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu.

X