fbpx
 
 
 
 
Telefon: +48 14 300 01 33 | Adres: Sufczyn 306, 32-852 Sufczyn biuro@naszmlyn.pl

Regulamin aplikacji Nasz Młyn

Nasz Młyn – aplikacja dla klientów restauracji Nasz Młyn w Sufczynie

Dzięki aplikacji można w łatwy sposób:
– Zapoznać się z aktualnymi promocjami
– Otrzymywać informacje o promocjach dostępnych tylko przy użyciu aplikacji
– Zamawiać swoje ulubione potrawy
– Zbierać punkty lojalnościowe i wymieniać je na prezenty lub zniżki.

Jak zamawiać?
– Zaloguj się do aplikacji Nasz Młyn
– Wybierz twoją restaurację
– Wybierz interesujące cię potrawy i dodaj je do koszyka
– Złóż zamówienie podaj wszystkie niezbędne dane.

Głodny? Zamów jedzenie z dostawą do domu i biura za pomocą aplikacji Nasz Młyn! Dzięki darmowej
aplikacji Nasz Młyn możesz szybko zamówić ulubioną pizzę, placki po węgiersku i inne dania z dowozem!
Wystarczy, że podasz adres dostawy, wybierzesz restaurację i danie, na które masz ochotę. Twoje ulubione
jedzenie z Naszego Młyna zostanie dostarczone pod twoje drzwi.
Zamawiając przez aplikację Nasz Młyn nie potrzebujesz gotówki – w serwisie można zapłacić za
wybrane jedzenie online!

Aplikacja Nasz Młyn to szybkie i proste zamawianie potraw oraz zbieranie punktów:
– Bezpieczne metody płatności – online lub gotówka przy odbiorze
– Gwarancja ceny – Ceny podane w aplikacji są ostateczne i nie ma żadnych dodatkowych kosztów
– Wszystkie dania w jednej aplikacji
– Zniżki, rabaty, promocje oraz punkty za każde zamówienie.
– Punkty można wymieniać na prezenty oraz zniżki.

Zamawianie jedzenia na wynos jeszcze nigdy nie było tak przyjemne i szybkie!
Nasz Młyn to przede wszystkim wygodna aplikacja, która umożliwia zamawianie jedzenia z dostawą
do każdego miejsca – do pracy, do domu, na imprezę i inne wybrane przez Was miejsce.
Masz pytania lub uwagi? Jesteśmy zawsze wdzięczni za opinie i sugestie! Wyślij nam opinię o aplikacji oraz
zamówionym jedzeniu na https://naszmlyn.pl/kontakt/ i pomóż nam ulepszyć naszą aplikację!

REGULAMIN
Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów
Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy firmą Missterium Maciej Jewuła z siedzibą w Wojniczu przy ulicy Krakowskiej 111 a indywidualnymi klientami korzystającymi z aplikacji Nasz Młyn.

1. Definicje
Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem aplikacji.
Zamówienie: oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem aplikacji na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie
Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
Aplikacja:, aplikacja, Nasz Młyn służąca do składania zamówień.
Restauracja: Firma Missterium Maciej Jewuła świadcząca usługi gastronomiczne w Wojniczu przy Krakowskiej 111.
Konto – spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego w aplikacji Nasz Młyn, po podaniu
ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Restaurację Nasz Młyn, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty.
Systemy Płatności Online: Aplikacja pozwala na dokonywanie płatności online.

2. Dane Spółki
Dane teleadresowe Spółki działającej pod nazwą 'Missterium’:
Missterium Maciej
Jewuła Krakowska 111
32-830 Wojnicz
Polska
NIP: 873-31-74-763
Adres e-mail: biuro@missterium.pl

3. Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

3.1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez aplikację, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Missterium informuje, iż korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady
korzystania z nich.
3.2. Korzystanie z aplikacji jest całkowicie darmowe, natomiast dokonywanie zakupu wiąże się z opłatami.
3.3. Missteriumn nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:
4.1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Nasz Młyn, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z aplikacji, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Nasz Młyn na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
4.2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się w aplikacji – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym w aplikacji w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
4.3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: 32-830 Wojnicz Krakowska 111, za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@missterium.pl.
4.4. Missterium ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności:
umyślnego zamawiania potraw i nie odbierając zamówień czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on
przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Missterium w tym zakresie terminu – nie krótszego niż 7 dni.
4.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
4.6. Korzystanie przez Konsumentów z aplikacji, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy połączeniu internetowym z urządzenia kompatybilnego z systemem Android.,
4.7. Właściciel aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostępie do sieci.
4.8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest zamawianie dań a następnie nie odbierać ich i w konsekwencji nie płacić za zamówienie.
4.9. Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
4.10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Missterium. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić firmę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
4.11. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
4.12. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w aplikacji są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w aplikacji wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Oferta
5.1. Missterium publikuje Ofertę Restauracji Nasz Młyn w aplikacji, zgodnie z aktualną ofertą
5.2. Missterium prezentuje wszystkie Dane Restauracji Nasz Młyn w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
5.3. Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek
artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Restauracją telefonicznie, aby uzyskać aktualne
informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa
6.1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
6.2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas
składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały
przekazane lub wymienione Restauracji.
6.3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie
internetowej www.naszmlyn.pl oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej Restauracji zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
6.4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem
dostawy w celu jego odbioru.
6.5. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu
odbioru zamówień Restauracji.
6.6. W momencie dostarczenia Zamówienia Restauracja może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem
wiekowym. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia odpowiednich
produktów Konsumentowi. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia Zamówienia.
6.7. Za zamówione i opłacone produkty konsument otrzyma w prezencie punkty, które w przyszłości będzie mógł wymieniać na kolejne zakupy lub prezenty proponowane przez
restauracje.

7. Odstąpienie od Umowy
7.1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej
realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
7.2. Missterium wskazuje Konsumentowi, że Restauracja Nasz Młyn jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
b) dezaktualizacji zamieszczonej w aplikacji Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
c) przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Missterium dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Firma Missterium jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
7.5. Missterium jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub
autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Restauracje Zamówienia już opłaconego, Missterium przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W
przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Missterium jest zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

8. Płatność
8.1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta
powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się
ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Aplikacji Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w
momencie dostawy lub płacąc w Restauracji przy odbiorze.
8.2. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Spółkę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 niniejszych OWU zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.

9. Rozpatrywanie reklamacji
9.1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych

10. Prawo właściwe i właściwość sądów
10.1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
10.2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Missterium będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów
prawa polskiego.

11. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Missterium przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia
uregulowane zostało szczegółowo w polityce prywatności. Polityka prywatności: http://missterium.pl/rodo/

X